آموزگار ششم
 
قالب وبلاگ

طرح درس رياضي پايه ي دوم

 

مشخصات کلي

نام درس: رياضي پايه ي دوم.         مدت:45  دقيقه                            صفحه: 1

تهيه کننده:  سيدهادي هاشمي سرگروه پايه دوم                            موضوع:جمع                            

هدف کلي

جمع هاي اساسي نوع دوم

هدفهاي جزئي

دانش آموزان بتوانندشکل هاي مربوط به جمع اساسي را جدا کنند، بايک بسته ي ده تايي ويکتايي مابين 1 تا9يک عدد دورقمي درست کنند.

رفتارهاي ورودي

ارتباط حاصل جمع يک بسته ي ده تايي با چند يکي را با حاصل جمع اساسي را بيان کند.

روش ها

ايفاي نقش ، پرسش وپاسخ ، نمايشي(مجسم ، نيمه مجسم ، مجرد)

موادآموزشي

خوددانش آموزان ، مهره هاي رنگي ، کتاب ، تابلو ، گچ.

مدل کلاسي

گروهي ، گرد ، يو

نحوه تعامل

نوشتن چند تمرين در تابلو ، انجام تمرينات درکتاب ، رفع اشکالات ، وکنترل

مفاهيم کليدي

جمع يک بسته ي ده تايي وباچنديکي ، وحاصل جمع دوعدد يک رقمي باهم.

ارائه ي زمان

آمادگي ايجادانگيزه

حضور وغياب ، توجه به روحيه ي دانش آموزان ، جمع هاي که حاصل آن ها يک رقمي است به ياد بسپارند.

دقيقه

5

ارزشيابي

تشخيصي

دادن چند تمرين درتابلو وحل آنها از جمع اساسي نوع اول جدول ارزشهاي مکاني يکي وده تايي.                                                          

 

       نمونه فعاليتهاي دانش آموز                      نمونه فعاليتهاي معلم

دقيقه

5

ارائه ي درس

براي بدست آوردن حاصل جمع    =5+7

ابتدا  7 نفردانش آموزبه پاي تابلو آورده بعد 5 نفرراصدا کرده بعد از سؤال که چند نفر در سمت راست وچند نفردرسمت چپ ، دوباره يک نفر را صدا کرده تا باآنها يک دسته ده تايي جداکندوبيان کند چند يکي باقي مي ماند...

نيمه مجسم انجام چند تمربن درتابلو وحل آنها توسط دانش آموزان.

پاسخ به تمرينات ، تابلوجمعها(ايجاد آمادگي )

جدا کردن دسته هاي ده تايي وبيان يکي در سمت  چپ.

انجام تمرينات مربوط به درس جمع اساسي نوع دوم فعاليت گروهي براي رفع اشکالات همديگر.

دقيقه       15

 

ارزشيابي تکويني

دادن تکاليف پاياني درس جديد.

دقيقه

5

نتيجه گيري جمع بندي

دانش اموزان بعد از تدريس وآموزش ياد خواهند گرفت که جمع دو عدديک رقمي با حاصل دورقمي از بسته ي ده تايي چقدر يکي درست مي شودو در جمع دوعدد يک رقمي با حاصل دورقمي اول بايد عددبزرگتر نوشته شود.

دقيقه

5

ارزشيابي پاياني

سوالات تمريني با توجه به شکل حاصل عبارات زير را بدست آورند(تابلو ، دفتررياضي)

دقيقه

5

تعين

تکاليف

دادن تکاليف پايان درس واز دانش آموزان مي خواهيم تمرينات صفحه ي 41الي40 رايک بار ديگر در دفتر رياضي بنويسند وچند تمرين ديگر با کمک پدر ومادر خود انجام دهند.

دقيقه

5

 

 

                                                                                                                                             

 

عنوان : طرح درس بخوانیم     موضوع : از همه مهربان تر             تهيه كننده : سيدهادي هاشمي سرگروه پايه دوم ابتدايي

 

هدف های درس :

1.       آشنایی دانش آموزان با مفهوم دعا

2.       تشویق دانش آموزان به انجام عبادت و دعا

3.       آشنایی با طرز رفتار با بزرگترها وکوچکترها         

4.       ذکر نام چند دعا و حفظ کردن چند دعای کوتاه توسط دانش آموزان

5.       شرکت در انجام مراسم صبحگاهی و قرائت دعا برای سایر دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی :

در ابتدای درس و قبل ازشروع تدریس درس جدید ارزشیابی تشخیصی از دروس گذشته به عمل می آوریم . مثلاً «بچه ها درس گذشته در مورد چه بود ؟» جواب می دهند :« در مورد حنایی و جوجه هایش ». می پرسیم :«بچه ها چرا حنایی و جوجه هایش همراه با دانه ،سنگ ریزه می خوردند ؟» می گویند :« برای اینکه دانه هایی که خورده اند بهتر هضم شود . »( 10 دقیقه )

آماده سازی و ایجاد انگیزه :

برای ایجاد انگیزه و هدایت ذهن دانش آموزان به سوی موضوع درس تصویری مانند تصویر زیر به دانش آموزان نشان می دهیم و از آنان سؤال می کنیم :« به نظر شما دراین تصویر پسر کوچلو چه می کند ؟» احمد می گوید :« آقا! دارد دعا می کند .» ادامه می دهیم :«عزیزانم ! در هنگام دعا به کدام سو می نشینیم وچگونه دعا را ذکر می کنیم ؟»‌

می گویند :« روبه قبله و دستهای خود را رو به آسمان بلند می کنیم و مؤدبانه خواسته های خود را از خداوند می خواهیم . »

می گوییم:« بله همان طور که وقتی از کسی خواسته ای داریم،مؤدبانه مطرح می کنیم ، حرف خود را با خدا هم مؤدبانه می گوییم . زیرا او مهربان است وبا مهربانی دعای تمام بندگان را می پذیرد . » (10 دقیقه

ارئه درس جدید :

با توجه به اینکه دانش آموزان کلاس دوم با خواندن نماز دورکعتی آشنا شده اند ،به آنها پیشنهاد می کنیم که باهم به حیاط مدرسه رفته و وضو بگیریم . به وضوی آنها نظارت می کنیم و خود نیز با آنها همراه می شویم و سپس با دانش آموزان به نمازخانه ی مدرسه می رویم و با هم شروع به خواندن نماز می کنیم . پس از پایان نماز که بیشتر برای تمرین بود ،به آنها می گوییم :« بچه ها ! معمولاً بزرگترهای شما بعد از نماز در مسجد و یا خانه چه می کنند ؟»علی می گوید :« آقا اجازه ! ما که همراه پدرمان به مسجد می رویم ،نماز گزاران بعد از انجام نماز دعای فرج امام را می خوانند و برای سلامتی رهبر ونابودی ستمگران جهان دعا می کنند .»

او را مورد تشویق قرار می دهیم و ادامه می دهیم :«حالا که در مورد دعا صحبت می کنیم ،آیا می توانید بگو یید دعا یعنی چه ؟باهم مشورت کنید و نتیجه را به من بگویید .»

 

 

محمد نماینده ی گروه یک می گوید :« دعا یعنی حرف زدن با خدا و خواستن چیز هایی از او . مثلاً اینکه بگوییم خدایا مریض های بیمارستان را شفا بده .»

گروه های دیگر نیز حرف گروه یک را تا یید می کنند .

می گوییم: « آفرین به نکته بسیار خوبی اشاره کردید ، چه خوب است در هنگام دعا کردن برای دیگران هم دعا کنیم مانند ، حضرت زهرا (س) که اول برای همسایه های خود دعا می کردند وسپس برای خود .»

امید می گوید : « اجازه آقا ما سال گذشته به مشهد مقدس رفتیم وآنجا برای همه دعا کردیم ، درآنجا هر کسی تلاش می کرد تا خود را به ضریح امام رضا برساند ودعا بخواند . من هم در آنجا برای سلامتی پدر ومادرم ورهبرم دعا کردم .امید وارم که خدا قبول کند .»

می گوییم : « بله بچه ها ! پس ما با خواندن دعا می توانیم با خدای مهربان حرف بزنیم .وخواسته های خود را از او بخواهیم .اما بچه ها چون شما ها کوچک هستید وقلب های پاکی دارید خداوند سریعتر خواسته های شما را قبول می کند .»

خداوند دعای نیکو کاران ، پرهیزکاران ، وکسانی که با دیگران با مهربانی رفتار می کنند را می پذیرد .

 در پایان ، از دانش آموزان می خواهیم که به صورت فردی متن درس را بخوانند و خلاصه ی آن را در کلاس بگویند . (20 دقیقه )

ارزشیابی تکوینی :

در این مرحله آموزگار می تواند از درس مورد نظر سؤالاتی را مطرح نماید .مثل دعا یعنی چه ؟ چرا دعا می خوانیم ؟ و پاسخ های آنان را بشنود .(2 دقیقه )

تعیین تکلیف :

به دانش آموزان می گوییم:«بچه ها ! برای جلسه ی بعدی دعا هایتان را آماده کنید و در سر صف در مراسم صبحگاهی بخوانید . و از بزرگتر هایتان سؤال کنید و نام چند دعا به غیر از دعای فرج را بنویسید .ونیزاز بزرگترها بپرسید که چه کار کنیم تا دعا هایمان قبول شود.» (3 دقیقه )

 

 

 

 

 

[ جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ ] [ 13:24 ] [ هادي هاشمي ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

پروردگارا !
مرا مدد کن تا دانش اندکم
نه نردبانی باشد برای فزونی غرور و تکبر
و نه حلقه ای برای اسارت
و نه دستمایه ای برای تجارت ،
بلکه گامی باشد برای انسانیت و متفاوت ساختن زندگی خود و دیگران
اين وبلاگ توسط سيدهادي هاشمي کارشناس ارشد علوم تربیتی (آموزش ابتدایی) مدرس دانشگاه و سر گروه استانی دروس مطالعات اجتماعی و قرآن و هدیه های آسمان و مدرس استانی فارسی پايه های اول و دوم و ششم ابتدايي و مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی شهرستان سلماس جهت استفاده همكاران محترم تهيه وراه اندازي شده است . منتظر نظرات وپيشنهادات همكاران جهت پربار شدن مطالب وبلاگ هستم
امکانات وب